Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASA VE ANAYASAL MEŞRUİYET
(CONSTITUTION AND CONSTITUTIONAL LEGITIMACY IN EARLY REPUBLICAN PERIOD )

Yazar : Müge Hayriye GÜVENÇ AKÇAOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 27-48
20    27


Özet

Bu çalışmada Türkiye’de erken Cumhuriyet döneminin anayasal altyapısını oluşturan 1921 ve 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunlarının yapım süreçleri ile Cumhuriyet yönetimini anayasal ilke haline getiren 1923 tarihli anayasa değişikliği sürecinde anayasa yapıcıların Meclis görüşmelerinde görünür hale gelen anayasa ve meşruiyet kavramsallaştırmaları incelenmektedir. Dönemin anayasal gelişmelerine damga vuran siyasi aktörlerin yani meclis üyelerinin anayasa ve anayasal meşruiyet konularına yaklaşımlarını anlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına odaklanılmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de erken Cumhuriyet dönemindeki anayasal gelişmelerin arka planında yer alan düşünsel boyutun içeriğine yani anayasal gelişmelerin içsel dinamiklerinden olan anayasa yapıcıların düşünce ve fikirlerine ışık tutmak ve kavrayışlarını siyaset bilimi kuramı ışığında anlamlandırmaktır. Bir başka deyişle, çalışma Türkiye’nin erken Cumhuriyet dönemi anayasa tarihine odaklanan çalışmalara farklı bir yönden katkı sunmayı ve Meclis tutanaklarını incelemek suretiyle anayasaların yapımında rol oynayan aktörlerin anayasa mefhumu ve anayasal meşruiyete ilişkin bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın sonunda incelenen dönemdeki anayasa yapıcıların bakış açılarının büyük ölçüde yirminci yüzyılın en tartışmalı siyaset ve hukuk kuramcılarından olan Carl Schmitt’in anayasa kuramına dair görüşleri ile örtüşmekte olduğu iddia edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Türkiye’de anayasalar, anayasal meşruiyet, Meclis tutanakları, anayasacılık, demokrasi

Abstract

This study examines the constitutional framers’ conceptualizations of constitution and constitutional legitimacy in Turkey as revealed in the Parliamentary debates during the making of 1921 and 1924 Constitutions and Constitutional Amendment of 1923, which entirely set the groundwork for the constitutional system of the early Republican period. In order to understand the perspectives of constitutional framers on constitutions and constitutional legitimacy, the study concentrates on the minutes of Turkish Grand National Assembly. The major aim of the study is to shed light on the intellectual perspectives lying behind the constitutional developments of the early Republican period; more precisely considerations and thoughts of the framers of constitutions since they constitute the internal dynamic of constitutional developments, and interpret them in the framework of political theory. Hence, the study aims to contribute to the existing literature on the early constitutional history of Turkey by revealing the constitutional framers’ conceptualizations of constitution and constitutional legitimacy. The study claims in the end that the considerations of the constitutional framers largely overlap with the main tenets of the constitutional theory of Carl Schmitt, one of the most controversial political and legal theorists of the twentieth century.Keywords
Constitutions in Turkey, constitutional legitimacy, Parliamentary minutes, constitutionalism, democracy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri