Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(CAREER VALUES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT İSKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY CASE )

Yazar : Fatih ÖZDEMİR  & Fadime URAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 6608-6619
186    117


Özet

Kariyer değerleri topluluklarda kariyer aracı olarak kullanılmasına rağmen birçok araştırmaya da konu olmuştur. Bu araştırmanın amacı turizm eğitimi alan öğrencilerin meslek ve kariyer seçimine etki eden kariyer değerlerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Bu amaçla İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilere anket uygulanmıştır. Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer değerlerinin belirlenmesi amacıyla Schein (1990) tarafından geliştirilen kariyer değerleri ölçeği kullanılmış ve ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğe ilk olarak faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi ile de örneklemin uygunluğu test edilmiştir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin demografik özellikleri ile kariyer değerleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda turizm eğitimi alan öğrenciler için teknik fonksiyonel yetkinlik, genel yönetsel yetkinlik, girişimcilik kariyer değerleri diğerlerinden daha önemli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu kariyer değerlerinin, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, mesleği seçmede etkili olan durumu ve mezun olduktan sonra mesleği yapma isteğine göre farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kariyer, Kariyer Değerleri, Turizm Öğrencileri.

Abstract

Although career values are used as a career tool in communities, they have been the subject of many researches. The aim of this study is to determine the career values of the students who have taken tourism education. For this purpose, a questionnaire was applied to the students studying at the İskenderun Technical University, School of Tourism and Hotel Management. In order to determine the career values of the students receiving tourism education, the career values scale developed by Schein (1990) was used and validity and reliability analyzes of the scale were made. Factor analysis was first applied to the scale. The suitability of the sample was tested by factor analysis. In the study, it was also tried to determine whether there is a significant difference between the demographic characteristics and career values of the students. As a result of the research, it has been determined that technical functional competence, general managerial competence and entrepreneurship career values are more important for the students receiving tourism education. In addition, it is concluded that these career values vary according to the students' gender, age, status of choosing the profession and the willingness to do the job after graduation.Keywords
Career, Career Values, Tourism Students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri