Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEHMED ŞÂKİR′İN ŞERH‑İ BAHÂRİSTÂN′I ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER VE TASHİHLER
(SOME THOUGHTS AND CORRECTIONS ON MEHMED SHÂKİR’S WORK TITLED SHARH-İ BAHÂRISTÂN )

Yazar : İbrahim KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 6469-6478
249    169


Özet

Şerh‑i Bahâristân 19. yüzyılda telif edilen ve şerh geleneğinin oldukça önemli bir halkasını oluşturan bir eser konumundadır. Baharistân′ın tamamına Mehmed Şâkir′den önce yazılan tek Türkçe şerh Şemʻî׳ye aittir. Bu şerh içinde yer yer yanlışlar barındırdığı için Mehmed Şakir tarafından eleştirilmiştir. Mehmed Şakir bu şerhin kifayetsizliğini belirterek bu esere yeni bir şerh yazılmasına duyulan ihtiyaçtan dolayı eseri kaleme aldığını eserin başında belirtmektedir. Bu makalede kapsamlı, zaman zaman oldukça ayrıntılı bilgileri içeren Mehmed Şâkir tarafından telif edilen şerhte bulunan hem metin okunuşu hem de anlamdan kaynaklanan bazı sehivler ele alınacaktır. Burada önce şerhedilen Baharistan metninde bulunan bazı kısımların Molla Câmî′ye ait olup olmadığı tartışılacak, daha sonra şerhteki bazı sehivlere temas edilerek bunların doğru olup olmadığı ayrıntılı olarak ele alınarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Mehmed Şâkir, Şerh‑i Bahâristân, Bahâristân, Şerh, Eleştiri

Abstract

Sharh-i Bahâristân, published in the 19th century constitutes a very important ring of the sharh(commentary) tradition. The only Turkish commentary to the whole work of Baharistan, which has important place in classical education system like Gulistan, before Mehmet Şakir belongs to Shem’î. That work was criticized by Mehmed Shâkir for including mistakes. At the beginning of his work, Mehmed Shâkir states why he wrote a new annotation this work due to the insufficiency of previous work and the need for a new commentary. Initially, it will be discussed whether some parts in the text of Bahâristân belong to Molla Câmî or not; and then try to reach a conclusion by contacting some mistakes whether they are true or not in detail.Keywords
Mehmed Şâkir, Sharh-e Bahâristân, Bahâristân, Commentary, Criticism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri