Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN TUTUMLARININ ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR ARAŞTIRMA
(EMPLOYEE ATTITUDES TOWARDS PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM AND ITS EFFECT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: HIGHER EDUCATION )

Yazar : Burçak VATANSEVER DURMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 6305-6320
207    152


Özet

Bu çalışmada performans yönetimi sisteminin çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda çalışanların performans yönetim sistemine ilişkin tutumları ile örgütsel bağlılığa ilişkin tutumları ve örgütsel bağlılık düzeyleri incelenmiştir. Araştırma Bahçeşehir Üniversitesi çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anket kullanarak elde edilen veriler aracılığıyla performans yönetim sistemine ilişkin çalışan tutumlarının örgüte bağlılıkları üzerinde etkisi bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Çalışmada regresyon analizi gerçekleştirilmiştir ve performans yönetiminin örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık üzerinde etkisi bulunmadığı, ancak devam bağlılığı üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
: Performans Yönetimi, Performans değerlendirme, Örgütsel Bağlılık, Yükseköğretim Kurumu

Abstract

Within the scope of this study, the effect of performance management system on organizational commitment was researched. In this respect, employees’ attitudes towards performance management system and organizational commitment, and also employees’ degree of organizational commitment were investigated. The research was conducted on employees working at Bahçeşehir University. Through the gathered data by using a survey questionnaire, it was analyzed whether or not there is effect of employees’ attitudes towards performance management system on their organizational commitment. In the study, regression analysis was conducted, and there were founded that performance management has effect on organizational commitment, affective commitment and normative commitment, however no effect on continuance commitmentKeywords
Performance Management, Performance Evaluation, Organizational Commitment, Higher Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri