Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOFT SKILLS: MAKING USE OF THE HUMAN NATURE TO HAVE A JOB IN THE AGE OF TECHNOLOGY
(SOSYAL BECERİLER: TEKNOLOJİ ÇAĞINDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN İNSAN DOĞASINI KULLANMAK )

SOFT SKILLS: MAKING USE OF THE HUMAN NATURE TO HAVE A JOB IN THE AGE OF TECHNOLOGY

 
Yazar : Bahar URHAN TORUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 6298-6304
DOI Number: :
Cite : Bahar URHAN TORUN , (2018). SOFT SKILLS: MAKING USE OF THE HUMAN NATURE TO HAVE A JOB IN THE AGE OF TECHNOLOGY. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 28, p. 6298-6304. Doi: 10.26449/sssj.1113.
592    374


Özet

Günümüzün iş dünyasında iyi bir işe sahip olmak ve bunu sürdürmek riskli bir iştir. Hatta bu, gelecekte br ayrıcalık haline gelecektir. İnsanlar bir işe girebilmek için çok çalışmakta, yenilikçi olan ve çabuk öğrenenler profesyonel yaşamlarında ve kariyerlerinde bütün hedeflerine ulaşabilmektedir. Modern çağın çalışanı açık fikirli ve sorunlarla yüzleşmek, doğru anlamak ve doğru anlaşılmak, değer verilen bir çalışan olmak ve iyi maaş ya da ikramiyeler almak için fazladan beceriler ile kendini donatmalıdır. Ancak bu teknoloji ve bilgi çağında profesyonel bilgiye ulaşmak oldukça kolay ve bedelsizdir. Hatta yapay zekâya sahip ve teknik bilgilerle donatılmış bazı robotlar, insan iş gücünün yerini alacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu nedenle çalışanlar kendilerini bu yeni iş gücü anlayışından sıyıracak doğal yeteneklerini kendi içlerinde keşfetmek ve kullanmak durumundadır. Bu çalışma gelecekte iş yaşamının bir parçası olmayı tasarlayan insanlar için, yumuşak/ince becerilerin faydalarını ortaya koymayı amaçlayan özet bir değerlendirme olarak tasarlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Sosyal beceri, İş yaşamı, Çalışan, Gelecek

Abstract

In today’s business world, having a good job and maintaining it is a risky business. It will even be a privilege in the future. People work hard to be hired, and the innovative ones and quick learners can achieve their all goals about professional life and their career. A modern employee should be open minded and adorned with extra skills in order to face problems, understand and be understood correctly, be a valued one, and earn a good salary or promotion. But in this knowledge and technology era to access the professional knowledge is easy and free of charge. There are even some Artificial Intelligence (AI) robots are hardwired with the technical knowledge and designed as replacements of the human workforce. Hence employees should discover and use the natural talents that differentiate themselves from the new understanding of the workforce. This study is designed to feature the benefits of soft skills by presenting a review and instruction for people want to be in the business life in the future.Keywords
Soft skill, Business-life, Employee, Future

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri