Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOYUT EKSPRESYONİZM SANATINDA KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI ETMENİ
(COLLECTIVE UNCONSCIOUS ACT IN ART OF ABSTRACT EXPRESSIONISM )

Yazar : İnci Selin ERDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 6540-6544
256    177


Özet

Soyut Ekspresyonizm terimi ilk olarak 1946 yılında yazar ve sanat eleştirmeni Robert Coates (1897-1973) tarafından The New Yorker dergisindeki bir makalede kullanılmıştır. Non-figüratif ya da temsili olmayan sanat olarak da bilinen Soyut Ekspresyonizm, belli bir tarzdan çok genel bir tavırdır. Hikayeli ve temalı bir anlatımdan ziyade Soyut Ekspresyonistler duygularını bireysel ve doğaçlama olarak ifade etmeyi seçmişlerdir. Soyut Ekspresyonizm genel bir ifadeyle, sanatçıların soyut ve duygusal açıdan dışavurumcu resimler yapma arzusunu tarif etmektedir. Soyut Ekspresyonistlerin hepsi Analitik Psikoloji teorisinin kurucusu Carl Gustav Jung’un (1875-1961) Kolektif Bilinçdışı Kuramı’ndan etkilenmişlerdir. Carl Gustav Jung’un psikoloji literatürüne kazandırdığı arketip teriminin ana öğesi olan Kolektif Bilinçdışı Kuramı’nda, kolektif bilinçaltı dinamiklerinin bir sanat biçimiyle simgesel olarak yansıtılması ve uygulanması mümkündür. Carl Gustav Jung’un Kolektif Bilinçdışı Kuramı’nın Soyut Ekspresyonizm’de kalıcı izleri vardır.Anahtar Kelimeler
sanat, kolektif, soyut ekspresyonizm, bilinçdışı, psikoloji

Abstract

Expressionism was first used in 1946 by a writer and art critic Robert Coates (1897-1973) in a The New Yorker Magazine. Abstract Expressionism, also known as non-figurative or non-figurative art, is a very general attitude from a certain style. Abstract Expressionists have chosen to express their emotions individually and improvisedly from a narrative and anatomical narrative. Abstract Expressionism, in a general sense, describes the desire of artists to make expressionist paintings in abstract and emotional terms. Abstract Expressionists were all influenced by the Collective Unconscious Theory of Carl Gustav Jung (1875-1961), founder of Analytical Psychology. In the Collective Unconscious Theory, which is the main element of the archetypal term that Carl Gustav Jung earned in psychology literature, it is possible to symbolically reflect and apply the collective subconscious dynamics as an art form. Carl Gustav Jung's Collective Unconscious Theory has permanent traces in Abstract Expressionism.Keywords
art, collective, abstract expressionism, unconscious, psychology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri