Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
(Direct Foreign Capıtal Investments )

Yazar : Serhat ARSLAN  & Prof.Dr. Mustafa UÇAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 4
Sayfa : 1-11
2932    1317


Özet

Bu makalenin yazılma amacı; Yabancı sermaye yatırımının tanımı, faydaları ve sakıncaları, doğrudan yabancıların kararlarını etkileyen faktörleri, uluslararası çeşitlendirme, yabancı sermaye yatırımlarında yer seçimini etkileyen faktörlerden kısaca bilgi sahibi olmaktır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının nitelikli işgücü bakımından daha gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin sahip oldukları ucuz işgücü arzı uluslararası ticarette, özellikle emek-yoğun mallarda, bu ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğünü oluşturmaktadır. İşletmelerin yatırım yapacakları yerin seçiminde ev sahibi ülkenin çekici faktörleri etkili olduğu gibi kaynak ülke kaynaklı itici faktörler de işletmelerin yabancı sermaye yatırımı yer seçiminde etkili olabilmektedir. İşletmeler hâlihazırda faaliyet gösterdikleri pazarları korumak veya yeni pazarlarda faaliyet göstermek için doğrudan yabancı sermaye yatırımına yönelebilirler. Yatırımcılar bir ülkeye yatırım kararı alırken, yatırımın en kısa zamanda en az maliyetle faaliyete geçmesini istemektedirler. Ev sahibi ülkenin pazar büyüklüğü ile ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından defalarca incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Yabancı sermaye, doğrudan sermaye, uluslararası çeşitlendirme

Abstract

The purpose of this article is to write; Definition, Benefits, Foreign Factors Affecting Foreign Direct Investments, İnternationalization,Having Knowledge of Factors Affecting Place Choice in Foreign Capital İnvestments. Foreign direct investment has a positive impact on economic growth in more developed countries in terms of qualified labor force. The cheap labor supply of developing countries has a comparative advantage in international trade, especially in labor-intensive goods. The attractiveness factors of the host country are influential in choosing the place where the enterprises will invest, and the driving factors originating from the source country can also be effective in the choice of location of the foreign capital investments of the enterprises. Businesses can move directly to foreign capital investment to protect the markets they currently operate or to operate in new markets. When investors make a decision to invest in a country, they want the investment to move at the least cost with the least cost. The relationship between the market size of the host country and the foreign direct investment from the country has been repeatedly examined by researchersKeywords
Foreign capital, direct capital, ınternational diversification

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri