Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CITY BRAND CONCEPT AND BRAND CITY PERCEPTION OF EDIRNE RESIDENTS
(ŞEHİR MARKASI KAVRAMI VE EDİRNE SAKİNLERİNİN MARKA ŞEHİR ALGISI )

Yazar : Ebru ONURLUBAŞ  & Dursun YENER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 1-7
29    20


Özet

Pazarlama literatüründe son yıllarda önemi hızla artan bir kavram olarak şehir pazarlaması veya marka şehir kavramı, marka strateji ve tekniklerinden yararlanarak belirli bir şehrin hedef kitle zihninde sıradan bir yerleşim yeri olarak algılanması yerine, insanların yaşamlarını devam ettirmek, çalışmak, yatırım yapmak, eğitim almak ve ziyaret etmek isteyecekleri cazibe yaşam merkezlerine dönüştürülmesi için yürütülen tüm faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Pazarlama literatürü incelendiğinde gerek dünyanın birçok önemli şehri gerekse de ülkemizde yer alan birçok şehrin pazarlanmasına yönelik olarak birçok akademik çalışma gerçekleştiği görülmektedir. Edirne şehri de tarihi, kültürel ve turizm yönünden ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Osmanlı Devleti döneminde başkentlik yapmış olan şehir pek çok insanın şehri ziyaret etmesine sebep olan simgesel yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı şehir pazarlaması kavramını ve tarihsel gelişimini açıklamak, ayrıca Edirne ilinde yaşayan insanların yaşadıkları şehirle ilgili düşüncelerini tespit edebilmektir. Bu amaçla Anholt’un şehir markası endeksinde yer alan değişkenleri temel alarak hazırlanmış ve kapalı uçlu sorulardan oluşan araştırma formu ile toplam 500 kişiden veri toplanacaktır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığı ile gerekli istatistiksel testler ile analiz edilecek ve Edirne halkının ikamet ettikleri şehrin pazarlanması konusundaki fikirleri belirlenmiş olacaktır.Anahtar Kelimeler
Şehir, Marka, Marka şehir, Şehir markası, Anholt

Abstract

The concept of city marketing or brand city concept that has been increasing rapidly in recent years in marketing literature, is defined as all activities carried out to transform people's lives into attractive life centers that they want to live, work, invest, study and visit, instead of perceiving a particular city as an ordinary settlement in the mind of the target population by using brand strategy and techniques. When marketing literature is examined, it is seen that many academic studies have been carried out in order to market many cities in our country, although the world has many important cities. Edirne is one of the important cities of our country in terms of history, culture and tourism. The city, which was the capital of the Ottoman Empire, is home to symbolic buildings that have caused many people to visit the city. The aim of this study is to explain the concept of city marketing and its historical development, as well as to determine the opinions of the people living in Edirne. For this purpose, data will be collected from 500 people in total with the research form prepared based on the variables included in the city brand index of Anholt. The data will be analyzed through the SPSS program with the necessary statistical tests and the opinions of Edirne residents on the marketing of the city they reside in will be determined.Keywords
City, Brand, Brand City, City Marketing, Anholt

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri