Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞLETMELERİN PERSONEL SEÇİMİNDE LİSANS VEYA ÖNLİSANS MEZUNLARINI TERCİH ETME KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATING PREFERENCE CRITERIA OF ENTERPRISES REGARDING PERSONNEL WITH ASSOCIATE’S OR BACHELOR DEGREE )

Yazar : Hatice BİÇEN YILMAZ  & Handan AKSÜYEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 5763-5771
184    127


Özet

İşletmelerin sektörel düzeyde rekabet üstünlüğü elde etme çabalarında ortaya çıkan en önemli problemlerden birisi de, nitelikli insan gücüne duyulan gereksinimin karşılanabilmesidir. İşletmelerde nitelikli iş gücü sağlamaya yönelik kararlar alınırken asıl amaç işletmenin kârını maksimum düzeye çıkarmaktır. Sermayeleri ne kadar güçlü olursa olsun, nitelikli insan gücüne sahip olmayan işletmelerin başarılı olması, rakipleri ile rekabet edebilmesi, piyasada pazar paylarını arttırması ve hedeflerine ulaşması zor olacaktır. Bu bağlamda, işletme faaliyetlerinin verimli olabilmesi için, işe uygun ve nitelikli iş gücünün istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada işletmelerin aynı iş için gereksinim duyulan elemanların istihdamıyla ilgili olarak, lisans ve ön lisans mezunlarından hangisini tercih ettikleri ve bu tercihlerin hangi etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği araştırılmıştır. Bu kapsamda, büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına göre işletmelerin istihdam tercihlerinde ortaya çıkacak olan farklılıkları tespit etmek amacıyla, Bursa’da değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler arasında 22 sorudan oluşan yüz yüze bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 22.0 programında analiz edilerek değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Personel seçimi, Ön lisans, lisans, İşletme, İnsan kaynakları.

Abstract

One of the important problems that arise in the efforts of enterprises to achieve competitive advantage at the sectoral level is the ability to meet the demand for qualified human power. While making decisions to provide qualified workforce in the enterprises, the main objective is to maximize the profits of the enterprise. No matter how strong the capital is, it will be difficult for companies that do not have qualified human power to compete with their competitors, to increase their market share in the market and to reach their targets. In this context, in order for enterprise activities to be productive, appropriate and qualified workforce must be employed. In this study, it was researched whether the employers prefer to choose between bachelor's and pre-bachelor's degrees regarding the employment of the necessary staff for the same job, and based on which factors their preferences vary. In this context, in order to determine the differences that will arise in the employment preferences of the enterprises according to their sizes and areas of activity, a survey study consisting of 22 questions was conducted among the enterprises operating in different sectors in Bursa. The results obtained were analyzed and evaluated in the SPSS 22.0 program.Keywords
Personnel selection, Associate, Bachelor, Enterprise, Human resources.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri