Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR SANAT ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ: OSMAN HAMDİ BEY’İN “SİLAH TACİRİ” RESMİ
(A SAMPLE IN ART CRITICISM: “WEAPON TRADESMAN”, OSMAN HAMDİ’S DRAWING )

Yazar : Çağrı GÜMÜŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 5673-5680
265    295


Özet

Bu çalışma; Türk resminin Batı’ya adaptasyonu açısından Türk sanatının önemli isimlerinden biri olan Osman Hamdi Bey’in Silah Taciri adlı tablosunun siyasal, sosyo-kültürel ve estetik bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Bu değerlendirmeyi yapmadan önce Osman Hamdi Bey’in temsil ettiği Oryantalizm ve Osman Hamdi’nin bu akımda nerede durduğuna dair bir araştırma yürütülmüş, sonrasında Oryantalist değerlerin bu tablodaki görüngüleri üzerine analiz çalışması yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Osman Hamdi Bey, Oryantalizm, Silah Taciri

Abstract

Thisstudy is one of thepioneers of the West totheTurkishPainting Art in terms of adaptation Osman Hamdi Bey's “weaponstrafficker” aims at makingsocial-cultual, politicalandaestheticevaluation. Beforethisassessmentdepending on theflow of Osman Hamdi Bey and Osman Hamdi on Orientalism at thiscurrent is a discussionaboutwhere he is standingto be executedandthenwillwork on theanalysis of phenomenonthispaintingthevalues of orientalist.Keywords
Osman Hamdi Bey, Orientalism, WeaponTradesman

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri