Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAHRAMANMARAŞ’TA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI
(URBAN TRANSFORMATION AND FINANCING IN KAHRAMANMARAŞ )

Yazar : Mevhibe KISAKÜREK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 5570-5602
87    130


Özet

Kentsel dönüşüm süreçlerinde karşılaşılan finansman problemlerinin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan bu çalışmamızın ilk bölümünde çalışmanın genel taslağı ve çalışma süreçlerine yer verilmektedir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise kentsel dönüşümü konu alan yerli ve yabancı alan yazında yer alan çalışmalar incelenecektir. Çalışmalardan elde edilen bilgiler “ne, nerede, ne zaman, ne amaçla ve kim tarafından” sorularına cevap olacak şekilde incelecektir. Ayrıca çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenecektir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde kentsel dönüşüm kavramı, kentsel dönüşüm süreçleri, kentsel dönüşüm paydaşları, Türkiye ve dünyada kentsel dönüşüm tarihi, kentsel dönüşümde karşılaşılan problemler, kentsel dönüşüme katkı sağlayan ulusal-uluslararası aktörler ve kentsel dönüşümde karşılaşılan finansman problemleri gibi konular hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Çalışmamızın dördüncü bölümünde ise elde edilen bilgilerin paylaşılacağı sonuç ve öneriler kısmıyla ise çalışma sonuçlandırılacaktır.Anahtar Kelimeler
Kentsel dönüşüm, proje, kent, çevre, kültür.

Abstract

The first part of this study, which was conducted in order to determine the financing problems encountered in urban transformation processes, includes the general draft and working processes of the study. In the second part of the study, the studies in the summer of local and foreign literature on urban transformation will be examined. The information obtained from the studies will be answered by ına what, where, when, for what purpose and by whom Çalış. In addition, the results of the study will be summarized. The concept of urban renewal in the third part of the study, the urban transformation processes, urban renewal stakeholders, Turkey and the history of urban renewal in the world, the problems encountered in urban regeneration, which contribute to urban transformation national and international actors and will be given general information about topics such as encountered financing problems in urban transformation. In the fourth part of the study, the results and suggestions section will be finalized.Keywords
Urban transformation, project, city, environment, culture.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri