Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAĞLANMA BOYUTLARININ ÖZTANIMLAYICI ANI ANLATILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PSİKOLOJİK METİN ANALİZİ
(THE EFFECT OF ATTACHMENT DIMENSIONS ON THE SELF-DEFINING MEMORY NARRATIVES: A PSYCHOLOGICAL TEXT ANALYSIS )

Yazar : İnci BOYACIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 5471-5487
123    99


Özet

Bu çalışmanın amacı, bağlanma kaygı ve kaçınma boyutlarının öztanımlayıcı anıların içeriksel özellikleri ile ilişkisini incelemektir. Araştırma kapsamında 31 yetişkinden (23 kadın, 8 erkek) elde edilen 143 anının içeriği değerlendirilmiştir. Anıların içeriği LIWC Türkçe Psikolojik Metin Analizi Programı aracılığı ile hesaplanan dilsel kategoriler üzerinden analiz edilmiştir. Bulgular, bağlanma kaygısının öztanımlayıcı anılarda kaygı bildiren ifadelerin kullanımını pozitif yönde yordadığını göstermiştir. Ayrıca bağlanma kaygı ve kaçınma boyutlarının ortak etkisinin, öfke bildiren ifadelerin, arkadaşlık ilişkisini temsil eden ifadelerin, hareket bildiren ifadelerin ve fiillerde şimdiki zaman kullanımını yordadığı gözlenmiştir. Ortak etkiler incelendiğinde, kaçınmacı bireylerin öztanımlayıcı anı aktarımlarında korkulu bağlananlara kıyasla öfke ifadelerini daha sık kullandığı, fakat fiillerde hareket bildiren ifadeleri ve şimdiki zamanı daha nadir kullandığı gözlenmiştir. Ayrıca, güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, arkadaşlıkla ilişkili ifadeleri saplantılı bağlananlara oranla daha sık kullanmışlardır. Bulgular, bağlanma boyutlarının öztanımlayıcı anı içeriklerinin duyuşsal, sosyal ve dilsel özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir.Anahtar Kelimeler
Bağlanma boyutları, öztanımlayıcı anılar, LIWC Türkçe psikolojik metin analizi

Abstract

The purpose of the present study is to investigate the relationship of attachment anxiety and avoidance dimensions to the content features of self-defining memories. The content of 143 memories collected from 31 adults (women = 23, men = 8) was examined using Turkish version of LIWC. Results revealed that attachment anxiety positively predicted the use of words referring to anxiety. The interaction of attachment anxiety and avoidance predicted the use of the words referring to anger, friendship, and motion, and the present tense. The interaction patterns showed that in their self-defining memory reports avoidant individuals were more likely to use the anger-related words, but less likely to use motion-related words and the present tense compared to fearful individuals. Results also indicated that individuals with secure attachment style were more likely to use words referring to friendship than preoccupied individuals. Findings indicate that attachment dimensions have a considerable effect on the affective, social, and linguistics aspects of the self-defining memories.Keywords
Attachment dimensions, self-defining memories, Turkish version of LIWC

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri