Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU ÖRGÜTLERİNDE İNOVASYONEL YÖNETİM ANLAYIŞININ YÖNETSEL KADEMELERE GÖRE ANALİZİ
(ANALYSIS OF INNOVATIVE MANAGEMENT APPROACH IN PUBLIC ORGANIZATIONS ACCORDING TO ADMINISTRATIVE LEVELS )

Yazar : Ferit İZCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 5419-5431
258    149


Özet

Girişimci ve inovasyonel yönetim konuları, son dönemlerde gerek araştırmacıların gerekse politikacı ve bürokratların ilgi odağı haline gelmiştir. İnovasyonun ortaya koyduğu değişiklikler, hem ulusal kurumlar, hem uluslararası yönetimler bazında karşılaştırmalar yapılarak incelenmiştir. Araştırmacıların birçoğu inovasyonun kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve problemlerin çözümüne katkı sağlamasının yanı sıra, kamu kurumlarının toplumsal zorluklarla başa çıkma kapasitesini arttıracağı konusunda hemfikirdirler. Kamu kurumlarında girişimci ve inovasyonel yönetim anlayışının uygulanması ve geliştirilmesi, her şeyden önce kamu çalışanlarının girişimcilik yeteneğine sahip olmalarıyla birlikte inovasyonu kabul etmeleri, bu konudaki istekliliği ve inovasyon algı seviyesinin yüksek olmasına bağlıdır. Bu çalışmada, merkezdeki bürokratik kurumların yönetim kademelerinde görev yapan alt-orta ve üst düzey yöneticilerin yenikçi (inovatif) yönetim anlayışına yönelik algı düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Özellikle, Bakanlık teşkilatlarında görev yapan 286 yöneticiye anket uygulanmış ve yöneticilerin inovasyonla ilgili davranış tarzları dört temel faktör çerçevesinde Anova ve Faktör Analizi yöntemleri ile analiz edilerek yöneticilerin yenilikçilik algısı belirlenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yenilikçilik, Girişimcilik, İnovatif Yönetim, Kamuda İnovasyon,

Abstract

In recent times, entrepreneurial and innovative management issues have become the focus of attention of both researchers and politicians and bureaucrats. The changes made by innovation are examined by making comparisons on the basis of both national institutions and international administrations. Many researchers agree that innovation will contribute to improving the quality of public services and solving problems, as well as increasing public institutions' capacity to cope with social challenges. The implementation and development of the entrepreneurial and innovative management approach in public institutions depends primarily on the acceptance of innovation by public employees as well as the entrepreneurial ability, the willingness to do so and the high level of innovation perception. In this study, it is tried to measure the perception levels of sub-middle and high level managers who work in the management levels of the bureaucratic institutions in the center. In particular, 286 executives working in the ministerial offices were surveyed. and managers' behavioral behaviors were analyzed with Anova and Factor Analysis methods within the framework of four main factors and the perception of managers about innovation was tried to be determined.Keywords
Innovation, Entrepreneurship, Innovative Management, Innovation in Public

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri