Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞEHİR PAZARLAMASI: GEÇMİŞ, BUGÜN VE BAZI ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORUNLAR
(CITY MARKETING; THE PAST, THE PRESENT AND SOME UNRESOLVED ISSUES )

Yazar : Filiz ASLAN ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5002-5013
    


Özet

Uzun yıllardan günümüze dek, dünyanın birçok yerindeki şehirler pazarlama tekniklerini uygulamaktadır ve kendi işlevsel ve stratejik hedefleriyle buluşan bir pazarlama felsefesini benimseyenler gittikçe artmaktadır. Şehir pazarlaması, araştırmacılığın yerleşmiş bir alanı ve akademik bir alt-disiplin olarak gelişmektedir. Bu makale; şehir pazarlamasının gelişiminin üç ana tarihsel döneminin tanımıyla başlayıp, daha sonra güncel durumunu değerlendirmekte ve şehirlerin şehir markalaşması uygulamasının üzerinde yoğunlaşan dördüncü bir döneme doğru yol aldığını öne sürmektedir. Bununla birlikte birikmiş tecrübelere rağmen, şehir pazarlaması uygulaması birçok sorunla kuşatılmış ve teorik gelişmeden daha öte uygulanabilir bir açılma ihtiyacında kalmıştır. Bundan dolayı makalenin son bölümünde; şehir pazarlamasının etkileri hakkındaki bir tartışmadan öte, şehirlerin gelecekteki beklentilerini önde tutan şehir pazarlamasının gizli kalmış potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışmaktadırAnahtar Kelimeler
Şehir Pazarlaması, Şehir, Şehir Markası

Abstract

For several decades now, cities all over the world have been applying marketing techniques and increasingly adopting a marketing philosophy to meet their operational and strategic goals. City marketing has grown into an established field of research and an academic subdiscipline. This article begins with a description of the three main historical episodes of city marketing development and then assesses its current state, suggesting that cities have moved into a fourth episode, which centres on the application of city branding. Despite the accumulated experience, however, many issues surrounding the application of city marketing remain in need of further theoretical development and pratical clarification. The last part of this article therefore seeks to further the discussion about the effects of city marketing, seeking to elicit the latent potential that city marketing might still hold for the future prospects of cities.Keywords
City Marketing, City, City Branding.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri