Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OTELLERİN YENİ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI (BİNGÖL MERKEZ OTELLERİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA)
(HOTELS 'SOCIAL MEDIA USES AS A NEW COMMUNICATION TOOL (AN INVESTIGATION ON SPECIAL SPECIALIZATION IN BİNGÖL CENTER HOTELS) )

Yazar : İlkay YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 5410-5418
302    173


Özet

Yeni bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın hayatımızdaki yeri gün geçtikçe artmaktadır. Sadece bireyler üzerinde değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel şirketler de artık birer sosyal medya aracına sahip durumdadır. Sosyal medyanın kullanımında yaş aralığının çok düşük olması, bireylerin sosyal medya araçlarına ulaşma sıkıntısı yaşamaması kurum ve kuruluşları da bu mecrayı iyi kullanmaya yönetmiştir. Öyle ki hedef kitleye ulaşmak için bundan daha kolay bir yol düşünülemezdi. Gerek bilgilendirme, gerek reklam aracı olarak kullanmak olsun sosyal medya artık kurumların vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu kurumlardan biri de otellerdir. Oteller de toplumdaki teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş ve sosyal medyayı en aktif kullanan kurumlar olma yolunda ilerlemişlerdir. Halkla iç içe olmalarından dolayı sosyal medyaya olan ihtiyaçlarının da çok fazla olması otelleri birer sosyal medya ağına sahip yapan en önemli özelliktir. Bu çalışmada Bingöl merkezde bulunan otellerin sosyal medya kullanım durumları incelenmiştir. Çalışma kapsamında 4 yıldızlı otel olan Grand Berti Hotel ve 2 yıldızlı otel olan Büyük Bingöl Oteli dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket sonuçları spss 16 programıyla analiz edilmiştir. Anket soruları daha çok otellerin sosyal medya kullanım durumlarını ölçmeye yöneliktir. Yapılan analiz sonucunda oteller sosyal medyayı çok farklı amaçlarla kullanmakta, daha çok Facebook ve Instagram sosyal ağlarına sahip olmaktadır. Ayrıca oteller, sosyal medyayı kurumlarının gelişimi için önemli bulmakta, iletişim aracı olarak da olumlu bir etki oluşturmakta olduğunu belirtmektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Otel, Bingöl, Grand Berti Hotel, Büyük Bingöl Oteli

Abstract

As a new communication tool, the place of social media in our lives is increasing day by day. Not only individuals, but all public institutions and organizations as well as private companies now have a social media tool. In the use of social media, the age range is very low and the individuals and institutions that have not had the difficulties of reaching social media tools have managed to use this media well. Thus, an easier way to reach the target audience was unthinkable. Social media no longer has to be an indispensable means of communication for institutions. One of these institutions is the hotels. Hotels have also adapted to the technological developments in the society and have progressed towards becoming the most active institutions using social media. The need for social media due to the fact that they are intertwined with the public is the most important feature that makes the hotels have a social media network. In this study, social media usage of hotels in Bingol center were investigated. The 4-star Grand Berti Hotel and the 2-star Büyük Bingöl Hotel are included in the study. The data were collected by the survey method. The results of the survey were analyzed with SPSS 16 program. Survey questions are mostly aimed at measuring social media usage status of hotels. As a result of the analysis, hotels use social media for many different purposes and have more Facebook and Instagram social networks. In addition, hotels find that social media is important for the development of their institutions and that they are creating a positive impact as a communication tool.Keywords
Social Media, Hotel, Bingöl, Grand Berti Hotel, Büyük Bingöl Hotel

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri