Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE AKADEMİSYENİN ÖZELLEŞTİRME BECERİLERİNİN PALİNDROMİK SAYILAR SORUSU İLE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’, MATHEMATICS TEACHERS AND ACADEMICIAN'S SPECIALIZATION SKILLS WITH PALINDROMIC NUMBERS QUESTION )

Yazar : Handan DEMİRCİOĞLU  & Halid Akif TUNCAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 5367-5377
231    158


Özet

Bu çalışmada matematik öğretmeni adaylarının, matematik öğretmenlerinin ve akademisyenin özelleştirme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, matematik öğretmenliği son sınıfa devam eden 2 öğretmen adayı, Anadolu lisesinde görev yapan 2 matematik öğretmeni ve matematik alan derslerine giren Akademisyen (araştırma görevlisi) olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması ile yapılmıştır. Veriler palindromik sayılar sorusu ile tek oturumda birebir görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Elde edilen tüm veriler bilgisayar ortamına aktarılmış, süreç boyunca davranışlar, düşünme süreçleri benzerliklerine göre gruplandırılarak bir perspektif elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre akademisyen özelleştirmeden direk ispat yaparken diğer katılımcılar ise öncelikle özelleştirme yapmışlardır. Öğretmen adaylarından yalnızca bir tanesi özel değerleri sistematik seçerken, diğerler katılımcılar özel değerleri rastgele seçmişlerdir. Ayrıca öğretmenin biri hariç diğer katılımcılar özelleştirmeyi daha çok iddialarının doğruluğunu göstermek ve kendilerini ikna etmek amaçlı kullanmışlardır.Anahtar Kelimeler
Özelleştirme, Matematiksel Düşünme, Öğretmen Adayı

Abstract

The aim of this study was to investigate the specialization skills of pre-service mathematics teachers, mathematics teachers and academicians. The participants of the study consisted of 5 participants: 2 pre-service teacher in the last year of mathematics education, 2 mathematics teachers in Anatolian high school and an academician (research assistant) delivering mathematics field courses. The study was conducted with case study from qualitative research approaches. The data were gathered by one-on-one interviews with palindromic numbers question. All the data obtained were transferred to computer environment, behaviors throughout the process, thinking processes were grouped according to their similarities and a perspective was obtained. According to the findings, the academician made direct proof without specialization and the other participants primarily made specialization. Only one of the pre-service teachers selected the specific values systematically, while the others selected the specific values randomly. In addition, except for one teacher, the other participants used specialization to demonstrate accuracy of their claims and to convince themselves.Keywords
Specialization, Mathematical Thinking, Pre-Service Mathematics Teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri