Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modern Üretim Sistemleri Kullanım Boyutlarının Mobilya Sektöründe Ölçülmesi Ve Çözüm Önerileri
(Measurıng Of The Use Dımensıons Of Modern Productıon Systems And Solutıon Proposals: A Fıeld Research In Kahramanmaraş Furnıture Sector )

Yazar : Nusret GÖKSU  & Mehmet POLAT  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 3
Sayfa : 44-53
2131    1340


Özet

Bu araştırmanın amacı, Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı mobilya üretim tesislerinin, modern üretim sistemlerini ne derecede kullandıklarını ölçmektir. Çalışmada bu alanda faaliyet gösteren firmalarla mülakat yolu ile anket yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre firmaların modern üretim sistemlerini gelişen teknolojiye oranla yeterince kullanamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu olumsuzluğun ana nedenleri arasında, yüksek finansman maliyeti ve uzman personel yetersizliğinin öne çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca firmaların modern üretim teknolojilerinden yararlanmalarına engel teşkil eden faktörlerin firmaların büyüklüğü veya küçüklüğü ile ilgisinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Modern üretim sistemleri, Kahramanmaraş, mobilya

Abstract

The aim of this research is to measure the extent to which the furniture production facilities registered in the Chamber of Commerce and Industry in Kahramanmaras are using modern production systems. Questionnaires were obtained through interviews with companies operating in this field during the study. According to the findings, it has been revealed that firms can not use modern production systems adequately in terms of developing technology. Among the main causes of this adverse impact, high funding costs and insufficient expert staff have been identified. Moreover, the factors that hampered firms to benefit from modern production technologies have come to the conclusion that firms are not concerned about the size or the smallness of firms.Keywords
Modern production systems, Kahramanmaraş, Furniture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri