Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇÜN SONUÇLARININ MÜSLÜM GÜRSES MÜZİĞİNDEKİ YANSIMALARI: JİLETÇİ ÇOCUKLAR İÇ GÖÇÜN SONUÇLARINDAN BİRİ Mİ?

Göç olgusu dünya genelinde göç eden insanların hayatlarını olumlu veya olumsuz olarak etkilemiştir. Çeşitli nedenlerle yapılan göçler ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel açıdan çeşitli sonuçlar doğurmuştur. Gecekondulaşma ve arabesk kültür iç göçün sonuçlarından biridir. Arabesk kültür içinde yaşayan insanların sesi olarak kabul edilen arabesk müzik Türkiye’de yoğun ilgi görmüştür. Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri de Müslüm Gürses’tir. Bu noktada bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan iç göçün sonucu olarak oluşan arabesk kültürün ürünü olan isyankâr, karamsar ve kaderci tavrın Müslüm Gürses müziğindeki yansımalarına tespit etmektir. Nitel bir çalışma olarak yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır ve Müslüm Gürses’in seslendirdiği bazı eserler üzerinde söylem analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan söylem analizi bulgular bölümünde verilmiş, sonuç bölümünde ise tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
İç Göç, Arabesk Kültür, Arabesk Müzik, Müslüm Gürses

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri