Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI VE EMDR TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DİKKAT EKSİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENEMESİ

Bu çalışmanın amacı Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) yönteminin zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkat süresi üzerindeki etkililiği incelemektir. Çalışmada yarı deneysel model olan tek desenli araştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Bu modelle uygulanan programın etkililiği beş öğrencide ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırma 2018/2019 öğretim yılında İstanbul ilinde rehabilitasyon merkezine devam eden zihinsel yetersizliği olan iki öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri araştırmanın bağımlı değişkeni olan öğrencilerin dikkat eksikliği düzeyleri Burdon Dikkat Testi ile ölçülmüştür.  Araştırmada tek denekli araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında, özel eğitim merkezinin rehberlik odasında başlangıç düzeyi verisi elde edilmiştir.  Başlangıç düzeyi verisinin kararlı olduğu görüldükten sonra, Bilişsel Davranışçı ve EMDR uygulaması uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular grafik üzerinde gösterilmiştir. Grafikler başlama düzeyi ile uygulama evresi sonunda gelinen düzey arasındaki mesafenin uzaklığı etkililik derecesini incelenmiştir. Araştırma sonunda, yapılan uygulamaların zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin dikkat süresi üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, bu etkililik düzeyinin EMDR uygulamasının Bilişsel Davranışçı uygulamasına göre daha fazla etkili olduğu da görülmüştür. Araştırma sonunda EMDR uygulamasının zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkat süreleri üzerinde Bilişsel Davranışçı uygulamasından daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Dikkat Eksikliği, Zihinsel Engelli, Terapi Yöntemi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri