Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOĞUK SAVAŞ’IN BAŞLARINDA SOVYET RUSYA’NIN GÜNEY POLİTİKASI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan konjonktür, Sovyet Rusya’ya yayılabilmesi için yeni bir fırsat tanımıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen olaylar, Sovyet yayılmacılığının önünü açmış, Sovyet Rusya ise eline geçen bu fırsatı değerlendirmek istemiştir. Almanları kovalarken girdiği Avrupa içlerinden çekilmek istememiş ve uluslararası ortamın elverişli durumundan yararlanarak güneye de yayılmak istemişti. Bu politika şüphesiz en fazla Türkiye’yi etkilemiştir. SSCB’nin hedefi, savaş sonrası güvenlik kuşağı olarak gördüğü, Balkanlar ve Boğazlar bölgesinde nüfuz sahibi olmaktı. Sovyet Rusya, savaş sonrasında geleneksel politikalarının da etkisiyle, sıcak denizlere inmek ve enerji bölgesi olan Ortadoğu’ya ulaşmak için güneye açılmak istemiştir. Bu amaç kapsamında Sovyet Rusya, Türkiye’yi İngiltere ve ABD’den ayırarak kendisini bölgede daha avantajlı duruma getirmek istiyordu. Bunun için, Türkiye üzerinde baskı yapmış, Boğazlarda üs ve Doğu bölgesinden toprak talep etmiştir. Sovyetlerin bu politikaları Türkiye’nin tüm dış politikasını etkilemiş ve şekillendirmiştir. Çalışmamızda; Sovyet Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yayılmacı politikası ve bu politika kapsamında güneye inme amacı, gerekçeleri ile birlikte incelenmiştir. Sovyet Rusya’nın güneye inme amacı için Türkiye üzerinde uyguladığı baskı politikası sonucu gelişen Türkiye-Sovyet Rusya ilişkileri ve bunun Türkiye’nin dış politikası üzerindeki etkisi ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Sovyet Rusya, Soğuk Savaş, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri