Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PSİKOLOJİK ÖRGÜTSEL SERMAYENİN MERAK VE KEŞFETME İLE İLİŞKİSİ: BİR BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Pozitif örgütsel davranış, pozitif psikolojinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Örgütler pozitif psikoloji sayesinde yüksek psikolojik sermayeye sahip olmakta, bu da örgütte geleceğe dair iyimser bir tablo oluşturmaktadır. Merak ve keşfetme algısıda tıpkı yüksek örgütsel psikolojik sermaye gibi örgütlerde motive edici bir özelliğe sahiptir. Merak ve keşfetme algısı yüksek insanlarla çalışan örgütler, sorunları çözmede ve geleceği inşa etmede, diğerlerine nazaran daha öne çıkmaktadır. Bu araştırma ile örgütsel psikolojik sermayenin merak ve keşfetme algısı ile ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda bulgular örgütsel psikolojik sermayenin öz yeterlilik boyutunun, merak ve keşfetme algısı arasında pozitif ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda örgütsel psikolojik sermayenin iyimserlik boyutunun da, merak ve keşfetme algısı ile arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel psikolojik sermaye, merak ve keşfetme, umut, dayanıklılık, İyimserlik, öz yeterlilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri