Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DİLENCİLİK SINIFININ DİĞER SOSYAL SINIFLARLA ENTEGRASYONUN İSLÂM FİNANS UYGULAMALARIYLA SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR TEKLİF

Dilenci ve dilenme faaliyeti, sosyal hayatın değişmeyen bir gerçeği olmakla birlikte gözlerden uzak kalan özelliğidir. Çoğu insan tarafından bilinen dilencilik konusu farklı uygulamaları ve muhtevası ile kendini gösterebilmektedir. Bu çalışma ile dilencilikle ilgili kavramların ve yargıların toplumdan topluma ve konjonktürden konjonktüre değişiklik gösterdiği ifade edilmiştir. Dilencilik aslında, ekonomik yetersizlikten ziyade daha önemli olarak yaşam güvenliğini tehdit eder durumdur. Aynı zamanda dilenciliğin suç işleme yönü ele alınmıştır. Dilencilik suçlularına öncelikli olarak ıslah uygulamalarına yer verilmiş. Fakat kesin sonuç alınması söz konusu olmamıştır.Günümüzde parasal ve hapis cezaları uygulansa da sorun derinleşerek devam etmektedir. Günümüz teknolojilerinden faydalanarak bu soruna çözüm bulunabileceği üzerinde durulmuş.İslam bankalarının uygulamaları ile koordineli olarak elektronik dilencilik uygulamalarına geçilirse hem halk hem de dilenciler insanlığın ruhuna yakışır bir ortama kavuşabilecektir. Böylece gerçek dilencilerle gerçek olmayan dilenciler ayrılmış olacaktır. Bu çalışmada ana esin kaynakları ise genelde Kur’an ve hadisler olmuştur. Çünkü insanlığın bütün sorunlarına çözüm bu iki kaynakta mevcuttur.Anahtar Kelimeler
Dilenci, Güvenlik, Elektronik Dilenci, İslâm Finans, Mudaraba

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri