Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU’NUN LİDERLİK TARZLARININ İÇERİK ve SÖYLEM ANALİZİ BAĞLAMINDA İNCELEMESİ: AK PARTİ 1. OLAĞANÜSTÜ KONGRE KONUŞMALARI ÖRNEĞİNDE

Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nun liderlik tarzlarının Ak Parti 1. Olağanüstü kongresi özelinde analiz edilmesi ile tespiti üzerine inşa edilmiştir. Amaç: Çalışmada Ak Parti kurucu lideri Erdoğan ve Davutoğlu’nun liderlik tarzlarına ilişkin tespitlerin yapılması amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma kapsamında 27 Ağustos 2014 tarihinde Ak Parti tarafından gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Büyük Kongre özelinde iki siyasetçinin söylemleri analiz edilerek, liderlerin benzer yönleri ve birbirinden farklılıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntem: Çalışmada kongrede Erdoğan ve Davutoğlu’nun gerçekleştirmiş olduğu konuşmalar içerik analizi ve söylem analizi teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Bulgular: Kongrede yapılan konuşmalarının analizi sonrasında elde edilen bulgulara göre Erdoğan’ın konuşmasında en çok “biz”, “millet”, “kardeş”, “yeni”, “dava”, “Ak Parti” kelimelerini kullandığı, Davutoğlu’nun ise en çok “biz”, “millet”, “Ak Parti”, “devlet”, “selam”, “yeni” kelimelerini kullandığı görülmüştür. Sonuç: Konuşmalardan elde edilen bulguların sonucunda liderlik tarzı açısından Erdoğan’ın “karizmatik lider” tipolojisine Davutoğlu’nun ise daha çok demokratik lider tipolojisine uygun olduğu iddia edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Liderlik, İçerik Analizi, Erdoğan, Davutoğlu, Söylem Analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri