Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MUZAFFER İZGÜ’NÜN ÇOCUK ROMANLARINDA KARAKTER İNCELEMELERİ

İtibarî temeller üzerine kurgulanan romanlar, tarihî süreçte felsefi ve edebî akımların etkisiyle daha gerçekçi bir hâle gelir. Bu süreçte değişiklik gösteren roman unsurlarından kişiler sayı olarak azalır, tek boyutluluktan çok boyutlu bir yapıya bürünür. Zamanla anlatının kişileri kurgunun en önemli unsurlarından biri olarak ve eserin kimliğini oluşturur. Söz konusu romanların çocuklar için kaleme alındığı düşünülürse, özellikle karakter seçimi ve karakterlerin geliştirilmesinde daha dikkatli ve titiz olunması gerekir. Bu hassasiyeti eserlerinde uygulamaya çalışan önemli çocuk edebiyatı yazarlarından biri de Muzaffer İzgü’dür. İzgü, izlenimciliği ve kendine has mizahî üslubuyla çocuklar için yazdığı eserleriyle okuyucuları güldürürken düşündürmeyi de ihmal etmez. Roman kişilerini seçerken de hayata olumlu bakan ve okuyucunun kolayca özdeşim kurabileceği karakterler yaratmaya çalışır. İlgiyle okunan yazarın eserlerinde karakterlerin nasıl seçilip kurgulandığı, merak konusu olmuştur. Bu çalışmada Muzaffer İzgü’nün çocuk romanlarındaki karakterlerin geliştirme biçimleri, nitelikleri ve çeşitleri üzerinde durulmuştur. Araştırma evreni, İzgü’nün çocuk romanları olarak belirlenen çalışmada, örneklem olarak da Ökkeş Kapıcı, Can Dayım, Kabakçı Amca, Uçtu Uçtu Ali Uçtu, Ekmek Parası ve Kuşadalı Metin Kaptan adlı eserleri seçilmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman (belge) inceleme yöntemine başvurulmuştur.Anahtar Kelimeler
Çocuk romanı, Karakter, Muzaffer İzgü.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri