Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SİYASAL KATILMA DÜZEY VE BİÇİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çağdaş demokrasilerin en temel kriterlerinden ve göstergelerinden biri siyasal katılmadır. Zira modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran en temel ölçütlerinden biri özgür ve geniş ölçekli siyasal katılma imkânlarının var olmasıdır. Bu nedenle siyasal katılma modern demokratik siyasal sistemler için oldukça önemli bir olgu olarak görülmektedir. Yönetim birimlerinin uygulayacakları faaliyetler ya da yürütülen etkinliklerin meşruluk temelinde sunulması demokratik rejimler için kaçınılmazdır. İşte bu meşruluğu sağlayacak olan ise yine siyasal katılmadır. Yurttaşlar siyasal katılma sayesinde sunulacak hizmetleri ve hizmetlerin önceliklerini belirleme ve bu hizmet ve etkinliklere yön verme şansına sahip olacaklardır. Yani siyasal katılma iki boyutlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; siyasal katılma bir taraftan yurttaşların yürütülecek politikaları belirlemesini ve yönlendirmesini sağlarken, diğer taraftan yönetim mekanizmalarının yürütecekleri politikaları ve gerçekleştirecekleri faaliyetlerin meşruiyet çerçevesinin genişlemesini sağlayacaktır. Bununla birlikte her yurttaşın aynı düzey ve biçimlerde siyasal katılma gösterecekleri söylenemez. Yurttaşlar farklı siyasal kaynaklar eliyle şekillenen farklı düzey ve biçimlerde siyasal katılma göstereceklerdir. Sayılan bu esaslarla birlikte bu çalışmada genel olarak öncelikle siyasal katılma kavramı ele alınacak, sonrasında ise siyasal katılma düzey ve biçimleri incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Siyasal Katılma, Siyasal Katılma Düzeyleri, Siyasal Katılma Biçimleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri