Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PROFESYONEL MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmanın amacı lisans düzeyi müzik öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyi ve öğrenme stili arasındaki ilişkiyi betimlemektir. Bilinçli Farkındalık Ölçeği, VARK Envanteri ve kişisel bilgi anketi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın verilerine göre baskın öğrenme stili “görsel” iken bilinçli farkındalık düzeyi orta seviyenin biraz üstündedir. Farkındalık düzeyinin en yüksek olduğu grup okuyan/yazan stildir. Kız öğrencilerde daha yüksek olan farkındalık yaş, sınıf ve sosyo-ekonomik düzey ile de doğru orantılıdır. Ayrıca yayın okumak, bireysel çalışmak, solo konser vermek, çalışma süresini planlamak ve hedef koymak ile bilinçli farkındalık düzeyi arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Bilinçli farkındalık düzeyi yüksek öğrenciler daha çok çalışma eğilimindedir. Araştırma sonunda bu bilgiler ışığında gelişim önerileri sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Müzik eğitimi, bilinçli farkındalık, öğrenme stilleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri