Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SİBER ZORBALIK VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

21. yüzyılın bilgi ve iletişim teknolojilerinde getirdiği yeniliklerin ve katkıların yanısıra yaşamın farklı alanlarında yanlış uygulamalardan kaynaklanan çeşitli olumsuzlukları da görülebilmektedir. Bunlar arasında yer alan sanal zorbalık olgusu bilgi ve iletişim teknolojilerinin mağdurları taciz edip, rahat bırakmamak, korkutmak, tehdit etmek gibi çeşitli sıkıntı verici biçimlerde kullanılmasını kapsamaktadır. Her yaşta bireyin karşılaşabildiği sanal zorbalık olgusuna ilişkin yürütülen çalışmaların çoğunluğunun genç yetişkinlik yaşlarını kapsadığı ve üniversite boyutunun yeterince araştırılmamış olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışma nispeten yeni bir konu olan ve yurt içi ve yurt dışında üniversite öğrencilerine ilişkin yürütülen sanal zorbalık çalışmalarının nitel araştırma deseni şeklinde, alanyazın taraması yoluna gidilerek, bulguların belge incelenmesi yöntemiyle toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Öneriler arasında üniversite personeli ve öğrencilerine soruna ilişkin eğitimler verilmesi, üniversitelerde gerekli düzenlemelerin yapılması ve siber mağdurlara destek olunması ihtiyacının yanı sıra “dijital yerlileri” yetiştirecek olan öğretmen adaylarını sorunla başa çıkabilecek donanıma kavuşturmak yer almaktadır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, sanal zorbalık, elektronik zorbalık, yüksek öğretim

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri