Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KRİZ VE KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİNDE ÖRNEK VAKA OLARAK DOMİNO’S KRİZİNİN AYRINTILI OLARAK İNCELENMESİ

Rekabetin çok yoğun olduğu ve tüketici memnuniyetinin ilk sırada yer aldığı günümüz pazarında var olmak, oldukça zor bir hal almıştır. Bu duruma bir de olası bir kriz tehdidi eklenince, birçok işletme kriz yönetimi konusunda başarısızlığa uğrayarak yok olmuştur. İşletmeler açısından bu derece önem arz eden krizi önlemenin en başarılı yolu, kriz henüz ortaya çıkmadan önlemler almaktır. Bu yüzden başarılı işletmelerin her daim kriz yönetimi için senaryoları vardır. Kriz, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve kısıtlı zaman diliminde hareket etmeyi gerektireni, ayrıca işletmeden bağımsız birçok etmene bağlı olarak gerçekleşebilir. Önemli olan başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirerek, krizden asgari hasarla kurtulmaktır. Bu bağlamda kaleme alınan bu çalışmada kriz ve kriz yönetimi teorik olarak incelenecektir. Teorik bilgiler ışığında örnek vaka olarak Domino’s Krizi ele alınarak, krizin yönetim şekli tüm detaylarıyla analiz edilecektir.Anahtar Kelimeler
Kriz, Kriz Yönetimi, Domino’s Krizi, Kriz Analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri