Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİ EDİNME VE BAŞVURU HAKKI; E- DEVLET VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULARIN KAMU ÇALIŞANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Devletin ve vatandaşların karşılıklı olarak görev ve sorumluluklarının, elektronik ortamda zaman ve mekandan bağımsız, kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi olarak tanımlanan ve de anayasal bir hak olan bilgi edinme ve dilekçe hakkının e-devlet alanında da uygulamaları mevcuttur. Bu çalışma, bahsedilen haklar kapsamında BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi, BİMER, sistemi Temmuz 2018 yılı döneminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş süreci çerçevesinde kapatılmıştır.) CİMER(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve Sosyal Medya (Facebook, Twitter) gibi uygulamalar üzerinden yapılan şikâyetlerin kamu çalışanların motivasyonuna ve iş yapma etkinlik ve verimliliğine olan etkisine ilişkin çalışanların görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Dijital çağa eleştirel bir bakış olarak ele alınacak bu araştırma, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi çalışanları örneklem seçilerek betimsel nitel bütüncül çoklu durum deseninde tasarlanmıştır. Veriler nitel araştırma veri toplama tekniklerinden biri olan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ve ses kayıt cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Örneklem, 6 sorudan oluşan form üniversitede son 1 yıl içinde şikâyet edilmiş çalışanlar arasından seçilen 10 kişi ve bahse konu yöntemler ile şikâyet edilmemiş 10 kişi şeklinde seçilmiştir. Çalışma sonucunda BİMER ve CİMER ile sosyal medya uygulamalarının bilgi edinme ve devlete başvuru hakkı noktasında önemli kazanımlar ortaya koysa da kamu çalışanlarının motivasyonu üzerine olumlu etki yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak önemli bir kazanım olan bu sistemin revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Bimer, Cimer, e-devlet, bilgi edinme ve dilekçe hakkı, kamu çalışanların motivasyonu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri