Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LEXICAL SELECTION AND TRANSLATION EFFECT: EXPERIMENTAL STUDY ON TURKISH SECOND LANGUAGE LEARNERS

Bu çalışmada, İngilizce-ikinci dil öğrenicilerindeki sözcük seçimi ve çeviri etkilerini incelemek ve analiz etmek amacıyla resim-sözcük görevi kullanılan üç deneysel araştırma yapılmaktadır. Bu diller (İngilizce, Almanca ve Fransızca), lisans düzeyinde öğrencilerin aldıkları yabancı dil kurslarına göre seçilmiştir. İlk katılımcı grubunun birinci dili Türkçe, ikinci dili İngilizceyken, ikinci katılımcı grubunun birinci dili Türkçe, ikinci dilleri İngilizce ve Almanca, son katılımcı grubunun ise birinci dili Türkçe, ikinci dilleri ise İngilizce ve Fransızcadır. Birinci grup, edinilen üçüncü dillerin (Almanca ve Fransızca), ikinci dilde sözcük seçimini etkileyip etkilediğini incelemek amacıyla kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda araştırmanın bulguları analiz edilmiştir. Bulgulara göre, İngilizce ikinci dil öğrenicileri, nesneler D1 eşdeğerleri ve çeldiricileri ile birlikte verildiğinde, İngilizce eşdeğerleri ve çeldiricileri ile birlikte verildiğinden daha yavaş bir sürede nesnelerin İngilizce karşılıklarını vermişlerdir. Benzer şekilde, İngilizce ve Almanca ya da İngilizce ve Fransızca ikinci dil öğrenicileri, nesneler İngilizce eşdeğerleri ve çeldiricileriyle ile birlikte verildiğinde nesnelerin İngilizce karşılıklarını, nesneler Türkçe eşdeğer ya da çeldiricileriyle birlikte verildiğinden daha hızlı bir sürede vermişlerdir. Ancak, İngilizce nesneleri adlandırmada yanıt süreleri ilk gruptan daha hızlıdır. Ayrıca, Fransızca veya Almanca eşdeğerleri ve çeldiricileri ile verilen nesneler İngilizceye çevrilirken, İngilizce eşdeğerleri ve çeldiricileriyle verildiğinden daha hızlı sürede İngilizceye çevrilmişlerdir. Öğrencilerin üçüncü dillerinin etkileri, sözcük seçimini olumlu yönde etkiliyor gibi görünmektedir ve kolaylaştırıcı etki tek bir ikinci bir dil kullanan öğrencilerden daha yüksektir. Böylece, kullanılan diller ile yeni bir dilde daha yüksek ve daha hızlı sözcük seçimine ulaşma arasında pozitif bir ilişki vardır.Anahtar Kelimeler
Sözcüksel seçim, çeviri etkisi, ikinci dil öğrenme, engelleyici kontrol modeli

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri