Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT (SIRS) VE ÇOKLU ORGAN FONKSİYON BOZUKLUĞU SENDROMU (MODS) BAKIM GİRİŞİMLERİ

Sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) ve çoğul organ yetmezliği sendromu (MODS) oldukça ciddi ve birbirini tetikleyici, sıkı bir ilişki içinde olan, yaşamı tehdit edici sorunlar olarak ele alınır. SIRS düzenli olmayan inflamasyon formunda bir klinik sendromdur. SIRS rutin olarak hem sepsis gibi infeksiyona bağlı hem de otoimmün hastalıklar, pankreatit, vaskülit, tromboemboli, yanıklar veya ameliyatlar gibi infeksiyona bağlı olmayan süreçlerle ilişkili olabilir. MODS ise iki veya daha fazla organ ve sistemde ki özellikle gram negatif sepsisin kontrolsüz gelişimiyle ortaya çıkan, ilerleyici ve geri dönüşü olmayan genel fizyolojik işlev bozukluğudur. Başlangıçta çoklu organ yetmezliği sendromu SIRS ile ilgili sendrom bağlamında ortaya çıkmıştır. Yoğun bakım insidansı %15’tir ve MODS yoğun bakımlarda en önemli ölüm nedenlerinden biridir. MODS’un tedavi bakım stratejilerinin etkinliği üzerinde yeterli düzeyde kanıta dayalı veriler mevcut değildir. Tedavi ve bakımındaki amaç, sepsisin ilerlemesini engelleyerek MODS’a geçişi durdurmaya ve bozulan organ/sistemleri desteklemeye temellendirilir. Hastanın yakın gözlemi, klinik geçişin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, organ işlev bozukluklarının erken belirtilerine duyarlılık, odak noktaları oluşturur.Anahtar Kelimeler
Sistemik inflamatuar yanıt sendromu, multipl organ yetmezliği, hemşirelik bakımı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri