Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ESARETTEN KURTULUŞA OLTU’DA ERMENİ MEZÂLİMİ

Türk tarihinde 93 Harbi diye bilinen; 1877-1878 tarihli Osmanlı-Rus Savaşı’nın akabinde taraflarca imzalanan önce Ayastefanos sonra da Berlin Antlaşmalarının sonuçları Osmanlı Devleti açısından tam bir yıkım olmuş, büyük toprak kayıpları ve ağır tazminatlarla neticelenmiştir. Kaybedilen topraklarının önemli bir kısmı Elviye-i Selâse diye bilinen Kars-Ardahan-Batum ve çevresini kapsamaktadır. Aşağı yukarı kırk yıl sürecek olan esaret ve işgal karşısında bölge halkının direnişi ve örgütlenmesi I. Dünya Savaşıyla yeni bir safhaya geçmiş; “Şûrâ” tipi örgütlenmeyle işgallere ve Ermenilerin saldırılarına karşı mücadele edilmiştir. Elviye-i Selâse’de Rusların teşvik ve desteği ile bölgede Ermenilerin Müslüman ve Türklere karşı yıldırma plan ve programına karşı özellikle Azerbaycan Türklerinin destekleriyle güç kazanan bölge insanı önce Kars’ta Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümeti’ni kurmuştur. Ancak bu oluşum İngilizlerin Kars’ı işgaliyle son bulmuştur. Bu gelişmeler üzerine Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümeti’nin bir parçası olan Oltu’da yeni bir oluşuma ortam hazırlanmış; Oltu Şûrâ Hükümeti kurulmuştur. Bu oluşumda İngiliz ve Ermenilerce yok edilmek istenmişse de başarılı olamamışlar ancak bölge ahalisine büyük acılar yaşatmışlardır.Anahtar Kelimeler
Elviye-i Selâse, Mezâlim, Şûrâ

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri