Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kayırmacılık Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Lise Öğretmenleri Üzerine Bir Alan Araştırması

Çalışmanın amacı, kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Khramanmaraş bölgesinde bulunan lise öğretmenleri örneklem olarak seçilmiştir. Hazırlanan anket formu 340 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada, Erdem ve Meriç (2011) tarafından geliştirilen kayırmacılık ölçeği ve Brandes (1997) tarafından oluşturulan örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonucunda kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kayırmacılık, Sinizm, Örgütsel Sinizm.

Kaynakça

Örnek Kaynaklar

Abraham, R., 2000. “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126 (3): 269-292.

Araslı, H. ve Tumer, M., 2008. “Nepotism, Favoritism and Cronyism: A Study of Their Effects on Job Stress and Job Satisfaction in the Banking Industry of North Cyprus”, Social Behavior and Personality, 36(9):1237-1250.

Aydoğan, İ., 2009. “Favoritism in the Turkish Educational System: Nepotism, Cronyism and Patronage”, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 4(1):19-35.

Bommer, W, H., Rich, G., A., ve Rubin, R., S., 2005. “Changing attitudes about change: longitudinal effects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change”. Journal of Organizational Behavior, 26(7):733-753.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri