Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN EKİP ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Bu çalışma öğrenci hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu araştırma 2017-2018 bahar yarıyılında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde yapılmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan 92 hemşirelik 4. sınıf öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Özellikler formu ve Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik hesaplaması, ortalama ölçüleri, Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. EÇTÖ puan ortalaması 140 puan üzerinden 111,65±13,78 olarak belirlenmiştir. Öğrenci hemşirelerin EÇTÖ alt boyutlarından en yüksek puanı “liderlik” (24,92±4,34) alt boyutundan, en düşük puanı ise “karşılıklı destek” (17,64±3,06) alt boyutundan aldıkları saptanmıştır. Öğrencilerin ekip çalışmasına ilişkin tutumlarını, meslek seçiminde etkili olan kişi, motivasyon düzeyi ve sağlık ekibinin bir lideri olması gerektiğini düşünme gibi değişkenlerin etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Öğrenci hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin tutumlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrenci hemşirelerin etkin ekip çalışmasının desteklenmesine yönelik eğitimlerin artırılması ve girişimlerin yapılması önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Öğrenci hemşire, Tutum, Ekip çalışması

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri