Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YÖNDEŞME KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLERKEN SOSYAL MEDYA KULLANIM DURUMLARI

Günümüzün ilerleyen teknolojisi kitle iletişim araçlarında da kendini göstermiştir. Geleneksel kitle iletişim araçlarını günümüzdeki teknolojiden ayıran en önemli özelliği aynı anda birden farklı teknolojiyi kullanabilme imkânını sunmasıdır. Yöndeşme olarak adlandırılan sürecin bir parçası olan bireyler bu kavramı bilmese de aslında tamamen yöndeşik yaşamaktadır. İlerleyen teknoloji sayesinde yeni kullanım araçlarının ve yöntemlerinin de ortaya çıkması, üzerinde çalışmayı da önemli hale getirmiştir. Bu çalışmada her alanda yaşanan yöndeşmenin sadece kitle iletişim araçlarındaki durumundan bahsedilecektir. Her ne kadar televizyon daha eski bir kitle iletişim aracı olsa da televizyon izlerken sosyal medyayı kullanmak çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca bu durumu, Bingöl Üniversitesi, medya ve iletişim öğrencilerinin televizyon izlerken sosyal medyayı kullanıp kullanmama durumları üzerinden de açıklamak çalışmanın bir diğer konusudur. Çalışmada, anket toplama tekniğinden faydalanılmıştır. Hazırlanan anket, Bingöl Üniversitesi Medya ve İletişim Programı’nda okuyan ikinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Toplamda 45 öğrenciye ulaşılmış 5 anket doğru şekilde cevaplandırılmadığı için çalışma kapsamına alınmamıştır. Çalışma sonuçlarında her öğrencinin mutlaka içerik paylaşımında bulunduğu, daha çok haber programları paylaştıkları, televizyon izlerken genellikle sosyal medyayı da aktif kullandıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yöndeşme, Sosyal Medya, Televizyon İzleme, Bingöl Üniversitesi,

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri