Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜTSEL YAŞ VE EYLEMSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ, YENİ KURUMSALCILIK, KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ YAKLAŞIMLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, yaşlı örgütlerin, yüksek eylemsizlik düzeylerine karşın ölüm oranlarının neden yüksek olmadığını örgütsel ekoloji, yeni kurumsal kuram, sosyal ağ ve kaynak bağımlılığı kuramları çerçevesinde tartışmaktır. Bu çerçevede Ankara ilinde bulunan yirmi yedi ayrı işletmenin yöneticileriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu işletmelerden yirmi altı tanesi yirmi yıldan uzun bir süredir faaliyetlerine devam etmektedir. Yaşlılık öncesi durumun anlaşılabilmesi için ise yaşlılığa geçiş aşamasında bulunan, varlığını on beş yıldır sürdüren bir işletmenin yöneticisiyle yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Mülakatlar, yöneticilerin iş yerlerinde bulunan ofislerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, amaçlı örnekleme türlerinden tipik durum örneklemesi ile seçilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Veri analizi sonucunda on ayrı kod ve üç ayrı tema oluşturulmuştur. Belirlenen kodların beş tanesinin sosyal ağ kuramıyla, üç tanesinin yeni kurumsal kuramla ve iki tanesinin de kaynak bağımlılığı kuramıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları yaşlı örgütlerin uzun yıllar içerisinde elde ettikleri sosyal sermaye birikimleriyle eylemsizlik sorunlarını aştığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Yaş, Eylemsizlik, Örgüt Kuramları, Sosyal Sermaye, Örgütsel Ekoloji.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri