Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNDE ÇALIŞAN BAĞLILIĞININ ROLÜ: KURAMSAL BİR İNCELEME

Değişim; bir nesne, birey veya varlığın bulunduğu durumdan başka bir duruma geçmesidir. Örgütsel değişim ise, örgütlerin dış çevrelerine adapte olabilmeleri için değişimle birlikte verdikleri yanıtlardır. Değişim günümüzde küresel özellikler taşıyan, bireyleri, toplumları ve toplumların alt sistemleri olan örgütleri önemli ölçülerde etkilemektedir. Değişimin hızı ve miktarı her geçen gün artış gösterirken, örgütlerin değişimin hızını yakalayarak kendi bünyelerinde gerekli değişimleri uygulamaları zorunlu olmaktadır. Değişime, örgüt çevrelerine ve beklentilere karşılık verebilen örgütlerin hayatta kalması ve amaçlarına ulaşması daha mümkün görülmektedir. Örgütlerin değişim sürecinde başarılı olması ve hedeflerine ulaşması için kendi amaçlarını benimsemiş ve içselleştirmiş, örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışma, örgütsel değişim sürecinde çalışan bağlılığının kolaylaştırıcı rolüne değinerek, örgüt yöneticileri açısından bağlılığın olumlu örgütsel sonuçlarının dikkatle ele alınması gerekliliğini açıklamayı amaçlamıştır.Anahtar Kelimeler
Değişim, Örgüt, Bağlılık.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri