Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCAYI ÖĞRETME KAYGISI

Öğrenme ve öğretme birbiriyle ilişkili kavramlardır. Öğrenme öğretmenin ön koşuludur; çünkü öğretme eyleminin gerçekleşmesi için gerçek bir öğrenmenin olması çok önemlidir. Öğretmen açısından bakıldığında öğretmenin olması için öğrenmenin gerçekleşmesi şarttır. Dolayısıyla söz konusu yabancı dili öğrenemeyen aday öğretme konusunda da başarı gösterememektedir. Öğretme sürecinde bilişsel faktörler ve süreçler olduğu gibi duygusal faktörler de vardır. Bunlardan biri de yabancı dil öğretme kaygısıdır. Yabancı dil öğretme kaygısı yabancı dilde yeterli olmayan veya kendini yeterli hissetmeyen öğretmen adaylarının veya öğretmenlerin öğretim sürecinde duyduğu korku duygusudur. Yabancı dil öğretim sürecinde öğretme eyleminin niteliğinden kaynaklanan etkenler, öğrencilerin sadece söz konusu dil edinimini ve dili öğrenmelerini engellememekte, aynı zamanda kendilerinin de gelecekte öğretme eylemini gerçekleştirmede sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Bu durum ise öğrencilerin dil öğretimine karşı olan tutumlarının da olumsuz yönde gelişmesine yol açarak söz konusu dili öğretme kaygısı yaşamalarına sebep olmaktadır. Yabancı dil öğretmen adaylarında hem öğretmenlik mesleğinin verdiği zorluk hem de alan bilgisinin eksik olması öğretme kaygısının oluşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada Almanca öğretmen adaylarının Almanca öğretme kaygıları araştırılacaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği lisans programı 4. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının öğretme kaygısını en aza indirmek ve buna paralel olarak mesleki doyumun sağlanması için öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Yabancı dil öğretme kaygısı, Almanca öğretmen adayları, öğrenme ve öğretim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri