Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇAĞATAY ŞAİRİ MECLSİ’NİN SEYFÜL MÜLÜK ADLI MESNEVİSİNDE “İSİM +ET-, OL-, BOL-, EYLE- KIL-” YAPISINDAKİ BİRLEŞİK FİİLLERİNİN TESPİTİ VE KULLANIMI ÜZERİNE

Çağatayca Özbek Türkçesinin tarihi bir dönemi olup Karahanlı ve Harezm Türkçesinin devamıdır. XV. Yüzyılda başlayıp XX. Yüzyıla kadar devam eder. Zengin bir edebi dil anlayışı içinde gelişimini sürdürmüş olan Çağatay sahasında birçok değerli şair yetişmiş ve nadide eserler kaleme alınmıştır. Klasik dönemin hatta Çağatayca’nın en önemli temsilcisi Ali Şir Nevayi’dir. Bu dönemin şairlerinden biri olan Meclisi hakkında çok fazla bilgi olmasa da Seyfü’l-mülük adlı mesnevisi günümüze kadar ulaşmıştır. Mesnevi türünde yazılmış olan olan bu eser Mısır şahı Seyfü’l- mülük ile İrem bağının hükümdarı olan Şahbal Şehruh’un kızı Bediül’l-cemal’in aşk hikâyesini konu edinmektedir. Binbir Gece Masalları içinde bulunan bu hikâye “El-ferec-Bade’şidde” adlı hikâyeler külliyatında bulunur. Çağatay sahasında verilen tek varyantı Meclisi’nin yazdığı bu mesnevinin bilinen tek nüshası Pariste Bibliothèque Nationale'de bulunmaktadır Bu çalışmada Çağatay edebiyatının XVI. yüzyıl şairlerinden Meclisi’nin Seyfü’l-mülük adlı manzum mesnevisindeki birleşik fiiller tespit edilip sınıflandırılarak hem Meclisinin Çağataycaya katkısını hem de bu dönemdeki birleşik fiillerin yaygın kullanımı ve anlamları yönünden ele alınıp değerlendirilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: birleşik fiil, yardımcı fiil, Meclisi, Seyfü’l-mülük, Çağatayca,

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri