Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BELGESELLERİN ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ DERSİNE YÖNELİK İLGİ VE AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ

Bu araştırma, belgesellerin Çağdaş Dünya Tarihi dersine yönelik ilgi ve akademik başarıya etkini araştırmaktadır. Araştırmada öntest-sontest kontrol-deney gruplu deneysel desen ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Deneysel süreç Sosyal Bilgiler Öğretmen adayları ile birlikte Çağdaş Dünya Tarihi dersinde yürütülmüştür. Uygun örnekleme yöntemi çerçevesinde gruplardan biri kontrol, diğeri ise deney grubu olarak atanmıştır.  Uygulama öncesinde ve sonrasında ders ilgi ölçeği ve akademik başarı testi öğretmen adayları tarafından doldurulmuştur. Araştırma süreci sonunda elde edilen veriler SPSS ve Nvivo11 programları ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda belgesel filmlerin kullanıldığı deney grubunun, derse yönelik ilgi ve akademik başarılarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretim sürecinde belgesel filmleri kullanmanın avantaj ve dezavantajları olabileceği ise nitel araştırma verilerinden anlaşılmaktadır. Sonuç olarak belgesel filmler, bu araştırma sınırlılıkları dahilinde öğretim sürecine olumlu yönde katkılar sağlamaktadır. Belgesel filmlerin farklı branşlarda ve farklı öğretim yöntem-teknikleriyle kullanıldığı araştırmaların literatüre farklı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Belgesel, film, tarih, akademik başarı, ilgi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri