Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN MESLEKİ YETERLİLİK

Mesleki yeterlilik, kişinin bir iş alanında arzu edilen sonuçlara ulaşmak için gereken tutumları sergileyebilme yetisidir. Psikoloji gibi özellikle insan sağlığını ilgilendiren alanlarda mesleki yeterliliğin önemi yadsınamaz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki meslek örgütleri, etik düzenlemelerinde bu konunun önemini vurgulamaktadır. Mesleki yeterliliğin temel işlevi, toplumun ve bireylerin iyilik halinin devam ettirilmesinin sağlanmasıdır. Yalnızca mesleki yeterliğe sahip olan bireyler, önce zarar vermeyerek sonra da yarar sağlayarak bu amaca hizmet ederler. Bir öğrencinin veya meslek adayının yeterli sayılması için çeşitli ölçütleri sağlaması gerekmektedir. Eğitimle kazanılan teorik ve pratik bilginin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığı değerlendirildikten sonra aday meslek elemanı olmaya hak kazanabilmektedir. Fakat yeterliliğin bir kez kazanılması tek başına yeterli değildir. Uzmanın kendini sürekli olarak bir öz değerlendirmeye tabi tutması, ihtiyacı olduğunda gerekli eğitimi alması gerekmektedir. Bugüne kadar yeterlilik üzerine yapılan çeşitli çalışmalar olsa da hem ölçütler hem de değerlendirme konusunda fikir birliğine varılamamıştır. Özellikle ülkemizde var olan çalışmalar birkaç alanla sınırlı kalmaktadır.Anahtar Kelimeler
etik, yeterlilik, psikoloji, uzmanlık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri