Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÇALIŞANLARDA ERTELEME DAVRANIŞINA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Örgütsel sinizm, örgütsel performansı tehdit eden ve bununla birlikte örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgüt ile ilişkili daha birçok örgütsel kavramı etkileyen çalışana yönelik bir özel bir tutum şeklidir. Diğer tarafta ise hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanan dünyada, çalışanlarda erteleme davranışlarının yoğun olarak yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu araştırmada, çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin, genel erteleme ve karar vermeyi erteleme davranışlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Malatya, Elazığ ve Bingöl’deki hastanelerde çalışan hemşire vb. sağlık çalışanlarına yönelik araştırma yapılmış ve araştırmaya katılan 393 kişinin görüşleri doğrultusunda araştırma verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sağlık sektöründe ilgili pozisyonlarda çalışanlarda, örgütsel sinizm düzeyleri yüksek, genel erteleme ve karar vermeyi ertelemenin ortalamaya yakın seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel sinizm düzeylerinin genel ve karar vermeyi erteleme davranışlarına pozitif yönde ve düşük düzeyde etki ettiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Sinizm, Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri