Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SCAFFOLDİNG STRATEJİLERİYLE DESTEKLENMİŞ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALMA VE ÖĞRETMEYE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Araştırma, scaffolding stratejileriyle desteklenmiş mikro öğretim uygulamalarının keman öğrencilerinin çalgı çalma ve öğretmeye yönelik bilgi düzeylerine etkisinin incelemesi amacıyla yapılmıştır. Yarı-deneme modellerinden ön test – son test eşitlenmemiş kontrol grup modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 20 keman öğrencisi oluşturmaktadır. Keman öğrencilerinin çalgı çalma ve öğretmeye yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesinde, araştırmacı tarafından geliştirilen “Bilgi Testi” kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun ön test- son test verileri arasındaki fark Non-Parametrik Wilcoxon Testi ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deney grubu öğretmen adaylarının keman çalma ve öğretmeye yönelik bilgi düzeylerinde istatistiksel anlamda bir artış olurken, deney grubu öğrencilerinin bilgi düzeylerinde anlamlı bir artış bulunamamıştır. Kontrol grubu öğretmen adayları ve öğrencilerinin keman çalma ve öğretmeye yönelik bilgi düzeylerinde de istatistiksel anlamda bir artış görülmemiştir.Anahtar Kelimeler
Scaffolding, Yapı İskelesi, Mikro Öğretim, Akran Öğretimi, Keman Öğretimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri