Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇATI BAHÇESİ TASARIMININ KURGULANMASI: PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde seçmeli bir ders olarak 6. Yarıyılda verilen "Çatı Bahçeleri Tasarımı" dersi bu çalışmada ele alınmıştır. Bu ders ile öğrencilere; çatı bahçesinin türlerini, faydalarını, işlevsel ve estetik açıdan çatı bahçelerinin tasarım sürecinde nasıl kullanılacağını öğretmek amaçlanır. Çatı bahçelerinin insan ihtiyaçlarına nasıl cevap verebileceği, hizmet ettikleri bina ile nasıl bütünleşerek hangi etkinliklere olanak sağlayacağı ve kente ne tür bir katkı sağlayabileceğinin öğretilmesi dersin asıl hedefini oluşturur. İlk aşamada; öğrencilere ders sürecinde çalışması için verilen binaları nasıl analiz ettikleri, tasarımlarında hangi tür çatı bahçesini nasıl kurguladıkları, hangi bitki türlerini ne amaçla seçtikleri, çatıya yükledikleri etkinliklere bağlı mekânsal kurguyu nasıl yorumladıkları açıklanmaya çalışılmış, çatı bahçesi tasarım paftaları bu amaçlarla incelenmiştir. İkinci aşamada ise anket çalışması yapılmış; öğrencilerin çatı bahçesi türlerini, kullanım amaçlarını, tasarım kriterlerini kurgulamayı ne kadar öğrendikleri sorgulanmıştır. Bununla birlikte “Çatı Bahçesi Tasarımı” dersi ile öğrencilerin çatı bahçesi türlerini ve kullanım amaçlarını iyi öğrendikleri ancak bu konudaki tasarım deneyimleri az olduğundan tasarım kriterlerini kurgularken zorlandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin; bu dersi hem öğretici hem de yararlı buldukları da ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler
Çatı Bahçeleri, Peyzaj Mimarlığı Eğitimi, Tasarım Kriterleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri