Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL MEDYA VE AKADEMİK BAŞARI: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Günümüz teknoloji çağının önemli getirilerinden birisi olan sosyal medya tüm dünyada yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve bu kullanımın çoğunu genç nüfus oluşturmaktadır. Hayatımızın her alanında etkileri hissedilen sosyal medyanın özellikle eğitim amaçlı kullanımı ve genç nüfusun eğitimi üzerindeki rolü önemli bir merak konusu oluşturmaktadır. Bu araştırma da bu merak duygusuna bağlı olarak yapılmıştır. Nitekim, bu araştırmanın amacı hedef kitle olarak seçilen üniversite öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde sosyal medya rolünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi lisans öğrencileri üzerinde anket uygulaması ile veri toplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, eğitim amaçlı olarak sosyal medya ve sosyal medya araçlarının kullanımının derslerde ve ders sonrası çalışmalarda eğlenerek öğrenmeyi sağladığı, grup kurma ve kaynak paylaşımları ile toplulukçu öğrenme hissini arttırdığı, hoca- öğrenci ilişkilerini güçlendirdiği, iletişim yeteneklerini arttırdığı ve çok yönlü düşünme becerisini kazandırarak akademik başarı üzerinde pozitif etkilerinin olduğu gözlemlenmiştirAnahtar Kelimeler
Sosyal medya, Akademik Başarı, Üniversite Öğrencileri ve İnönü Üniversitesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri