Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİ EDEN FİNANSAL VARLIKLARIN BELİRLENMESİ

Literatürde, hisse senedi fiyatları ile finansal varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırma konusu yapan pek çok çalışma yapılmıştır. Örneğin; Bodie (1976), Nelson (1976), Fama ve Schwert (1977), Fama (1981), Grossman (1981), Urich ve Watchel (1981), Geske ve Roll (1983), Gultekin (1983), Kaul (1987), Chen (1989), Thorbecke (1997), Park ve Ratti (2000) ve Altın ve Şahin (2011). Buna karşın literatürde, turizm endeksi ile finansal vasrlıklar arasındaki ilişkiyi incelemiş olan çalışma sayısının azlığı dikkat çekicidir. Bu nedenle, çalışmanın amacı, turizm sektörüne etki eden finansal varlıkların olası etkisinin belirlenmesi olarak saptanmıştır. Bu amaçla, Borsa İstanbul’da işlem gören XTRZM endeksi ile bu endeksi etkilediği düşünülen BRENT Petrol, EURO, USD, TAHVIL, Altın / Dolar Paritesi ve Gümüş / Dolar Paritesi açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. İncelemeye konu olan dönem 03.01.2005 ve 31.12.2015 yılları arasıdır. 10 yıllık bir sürenin incelendiği çalışmada günlük veriler kullanılmıştır. Regresyon analizine sonuçlarına göre, petrol fiyatları ile turizm endeksi gelirleri arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Euro döviz kuru ile turizm endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki var iken dolar döviz kuru ile pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tahvil ile turizm endeksi geliri arasında ters yönlü bir ilişki edilmiştir. Son olarak da, altın dolar ve gümüş dolar pariteleri ile turizm endeksi getirileri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Hisse senedi getirileri, finansal varlıklar, eş bütünleşme analizi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri