Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DEĞİŞEN TOPLUMDA BOŞANMIŞ AİLELER VE PROBLEMLERİ-Kırıkkale İli Kadın Örnekleri İle-

Aile, hemen hemen bütün toplumlarda var olmuş ve önemli fonksiyonlar yerine getirmiş, en önemli kurumlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Farklı toplumlarda ve farklı zamanlarda değişimler yaşayan aile kurumu özellikle toplumsal yapıdaki değişimlerden önemli oranda etkilenmektedir. Geçmişin cemaat toplumunda geniş aile hayatı yaşayan insanlar, günümüz bireysel toplumlarında çekirdek aile yapısını daha fazla tercih eder olmuştur. Hatta toplumdaki bireyselleşme o derece artmıştır ki bu dönemde bekar kalma, tek ebeveynli aileler, birlikte yaşama, vb. gibi yeni aile şekilleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ailedeki bu değişim, yaşanan dünyanın bir zorunluluğu olsa da avantaj ve dez avantajları da beraberinde getirmiştir. Küçülen aile şekillerinde kadın ve erkek daha fazla yalnız kalmak ve sorumluluk almak zorunda kalmaktadır. Çocukların sosyalleşmelerinde birincil ilişkiler yerini ikincil ilişkilere bırakmaktadır. Bu da hem eşlerin hem de çocukların duygusal boşluk yaşamasında etkili olmuştur. Bu çalışmada parçalanmış ailelerin yaşamış oldukları sorunları ortaya koyabilmek için öncelikle teorik bir altyapı oluşturulmuştur. Kırıkkale ilinde yaşayan ve parçalanmış ailelere mensup olan 34 kadın ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, alan bilgisi elde edilmeye çalışılmıştır. Görüşmeler sırasında kadınlara, parçalanmış ailelerin ve bireylerinin yaşamış olduğu sıkıntılar hakkında sorular sorularak bu konudaki görüşleri ortaya konulmak istenmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler teorik çerçeve ışığında değerlendirilerek parçalanmış ailelerde yaşayan bireylerin sorunları sosyolojik bir bakış açısı ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında parçalanmış ailelerin sıkıntılarına dikkat çekilerek, çözüm önerileri sunulması hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler
Aile, parçalanmış aile, parçalanmış ailelerin problemleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri