Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GÜNÜMÜZ ŞEHİRLERİNİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN ŞEHİRLERİN GELİŞİMİNE YANSIMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Günümüz dünyasının karmaşık ve hızlı dönüşümü ve gelişimi içinde şehir tanımı yapmak gittikçe güçleşmektedir. Bu tanımı yapmayı zorlaştıran etkenler aynı zamanda günümüz şehirlerinin gelişimini etkileyen faktörleri de değiştirmiştir. Küreselleşme olgusu ile beraber şehirler devletler üstü bir konumlanmaya doğru gitmektedir. Geleceğin sosyo-ekonomik ve kültürel ana coğrafi ünitesi devletlerden ziyade şehirlerin olacağı öngörülmektedir. Bu durumda günümüz şehirlerinin gelişimini etkileyen faktörlerini daha derinlemesine irdelemek çok daha önemli bir hal almaktadır. Bu çalışma; bu faktörleri inceleyerek, ülkemizin altıncı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehri olan Gaziantep üzerinden örneklemeyi amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Şehir Coğrafyası, Şehirsel Gelişim, Gaziantep.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri