Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HASTANE ÇALIŞANLARIN BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: KUZEY KIBRIS ÖRNEĞİ

Örgütsel adalet iş yerindeki adalet kavramının çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve nasıl tepkiler verdikleri ile ilgili bir kavramdır. Örgütsel bağlılık ise çalışanların kendilerini örgüte ait hissetmeleridir. İki kavram çalışanın iş yerinde mutlu ve üretken olduğu iş doyumu ile yakından ilgilidir. Bu çalışmada örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişki hastane çalışanları bağlamında incelenmiş ve etkili parametreler araştırılmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversite hastanesi çalışanı 159 kadın ve 40 erkek olmak üzere 199 kişi katılmıştır. Katılımcılara kişisel bilgi formu, Örgütsel Adalet Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Minnesota İş Tatmini Ölçeğinin bulunduğu anket formu verilmiştir. Analiz sonuçlarında örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Hipotez testlerine göre cinsiyet, maddi durum ve mesleği kendi seçme durumlarının katılımcıların örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş tatmini puanlarına etkisi olduğu görülmüştür. çalışma sonucunda örgütler için önemli kavramlar olan örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüş olup etki eden değişkenler elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, iş tatmini, sağlık çalışanları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri