Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AKILLI VE EKOLOJİK KENTLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL TASARIM: “ARAZİ BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (ABYS)” VE “MÜLKİYET VE İMAR HAKKI AKTARIMI (MİHAM)”

Çalışma disiplinler arası konu başlıkları üzerinden planlama ve mimarlık alanlarının farklı boyutlarını kentsel tasarım çatısı altında birbiriyle buluşturan akıllı ve ekolojik bir bakış açısına sahiptir. Dünya ile ülkemizden bazı örnekleri kuramsal ve ilkesel yaklaşımlardan oluşan böyle bir kavramsal çerçeve eşliğinde incelemektedir. Günümüzde özelikle araziyle ilgili mülkiyet haklarının kamu tarafından düzenlenip, güvence altına alınmasına yönelik bir arazi yönetimi, serbest piyasa ekonomisinin ana bileşenidir. Bu durum, gelişmiş yaşam standartlarına erişimin de öncelikli bir adımı olarak görülmektedir. Arazi Bilgi Yönetimi Sistemi (ABYS) ve yönetim düzeneklerinin oluşturulması önem verilmesi gereken bir önceliktir. Bu amaçla; bilgi toplamak için gerekli teknolojiyi sağlamak, bilgilerin etkili biçimde kullanılması yollarını aramak, bilgi sistemlerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine neden olmuştur. Günümüzde arsa-konut ilişkisini hayata geçiren taşınmaz haklarının aşırı ve adil olmayan ranta dönüşmeden önce şehrin kullanımına sunulmasını sağlayan önlemler alınması gerekmektedir. Mülkiyet haklarını artıran farklı unsurları mülkiyet güvenliğini tehlikeye sokmadan hayata geçirmek oldukça önemlidir. Bu amaçla mevcut arazi kaynağını en aza indirmek ve mevcut araziyi verimli bir şekilde kullanmak için mülkiyet ve imar hakkı aktarımı (transferi) gibi modern imar uygulama araçlarını akıllı kentlere yönelik plan-proje ve uygulamalarla birlikte tasarlayarak kullanmak mümkündür. Böylece akıllı kentlerle de birlikte, yasal-yönetsel çerçeveler doğrultusunda doğru ve sürdürülebilir arsa ve arazi yönetimi sağlanabilecektir. Buna paralel olarak arazi geliştirme ve çok yönlü değerleme ile ülkemizde değerleme haritalarını oluşturmak kolaylaşacak, taşınmaz geliştirme ve yönetimi olanakları da arttırılacaktır. Ayrıca akıllı ve ekolojik kentler yaklaşımıyla sürdürülebilir ekolojik malzemeler kullanılarak binalar güçlendirilip şehrin hizmetine sunulacaktır. Konutlardaki enerji kullanımını azaltmak için mevcut yapı stokunda analizler yaptırılarak, enerji performans gereksinimleri belirlenecektir. Ülkemizde sıklıkla gerçekleşen afetleri daha çok dikkate alan afete duyarlı bir planlama gerçekleştirilecektir. Afetlere açık yerleşmelerde halka sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılanmış kurallı konforlu bir yaşam sunulacaktır. Gelecekte sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla imar planı uygulamalarında akıllı ve ekolojik kentlere yönelik kentsel tasarım yaklaşımları geliştirmek mümkündür. Çalışmada bu kuramsal yaklaşımlar dışında özellikle ele alınan “arazi bilgi yönetim sistemi” (ABYS) ve yenilikçi imar uygulama araçlarından “mülkiyet ve imar hakkı aktarımı (transferi)” (MİHA/T) üzerinden de yeni olanaklar ve kolaylıklar yaratılabilir.Anahtar Kelimeler
Kentsel tasarım, Kentsel planlama, Kentleşme sorunları, Arazi Bilgi Yönetimi, Sürdürülebilirlik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri